Du er her:

Høringsuttalelse om utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen

Høringsuttalelse fra Norges Naturvernforbund om konsekvensutredning for ny terminal (T2) på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Les høringsuttalelsen her.

NB! Vi var ikke kjent med at Oslo Lufthavn har fått utført ny trafikkprognose etter publisering av konsekvensutredningen, som viser en noe lavere vekst fram til 2020. I høringsuttalelsen vår henviser vi til trafikkprognosen slik den er gjengitt i konsekvensutredningene. Den oppdaterte trafikkprognosen viser 25,6 mill. passasjer i 2020 og 37,5 mill. passasjerer i 2030, mot 18,1 mill. passasjerer i 2009. Legger vi til grunn den nye prognosen samt de øvrige forutsetningene som er oppgitt i høringsuttalelsen, vil flytrafikken til/fra Oslo-området i 2020 gi klimagassutslipp som er ca. 50 prosent høyere enn 1990-nivå. Det er to og en halv gang det nivået som er akseptabelt.