Du er her:

Høringsuttalelse til endringer i fartsgrenser og dimensjonering av motorveier

Naturvernforbundet har sendt høringsuttalelse til en utredning fra Statens vegvesen, som vurderer konsekvensene av å bygge mer firefelts motorvei og øke fartsgrensene.

200210-samferdsel-fartsgrenser og veistandard.pdf