Du er her:

Høringsuttalelse til forskrift til vegtrafikkloven om køprising (rushtidsavgift)

Statens vegvesen har laget utkast til forskrift til vegtrafikkloven § 7a om køprising. Naturvernforbundet skriver i sin høringsuttalelse at staten bør stimulere til innføring av køprising blant annet av hensyn til miljøet.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2010/Samferdsel/101004-samferdsel-køprising.pdf