Du er her:

Høringsuttalelse til forslag om differensiert flypassasjeravgift

Naturvernforbundet har skrevet uttalelse til regjeringens foreslåtte differensiering av flypassasjeravgiften,

190201-samferdsel-differensiert flypassasjeravgift.pdf