Du er her:

Høringsuttalelse til forslag om sentral forskrift om lavutslippssonse for biler

Naturvernforbundet mener det er viktig at kommunene får flere virkemidler til å redusere lokal luftforurensing. Vi støtter derfor at det innføres forskrift som gir hjemmel for å innføre lavutslippssoner som får virkning fra og med førstkommende vinter.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Samferdsel/160822-samferdsel-høring lavutslippssoner.pdf