Du er her:

Høringsuttalelse til kommunedelplan for E16 Kongsvinger–E6

Naturvernforbundet i Nes har sammen med Naturvernforbundet sentralt sendt høringsuttalelse til forslaget til kommunedelplan for E16 Kongsvinger–E6.

I tillegg til høringsuttalelsen fra Naturvernforbundet har Naturvernforbundet sammen med Forum for natur og friluftsliv i Akershus og Innlandet skrevet et notat med formelle punkter som bør danne grunnlag for innsigelse mot planforslaget fra Nye Veier i denne saken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.03.2022