Du er her:

Høringsuttalelse til konseptvalgutredning for kryssing av Oslofjorden

Framfor at samfunnet bruker store ressurser på å bygge en ny, fast forbindelse over Oslofjorden, som skaper mer trafikk og økte utslipp, bør ressursene heller brukes på å bygge ut kollektivtilbudet mellom byene og tettstedene og til å etablere en effektiv og kapasitetssterk jernbaneforbindelse mellom Oslo og Göteborg for både person- og godstrafikk.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/150301-samferdsel-høring oslofjordforbindelse.pdf