Du er her:

E 6 og Østfoldbanen ved Hølen

E 6 og Østfoldbanen ved Hølen. Foto: Leif-Harald Ruud

Høringsuttalelse til Nasjonal transportplan 2018–2029

Naturvernforbundet har levert en fyldig høringsuttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP). Planen er styrende for utvikling av vegnett, jernbane, flyplasser og havner og har derfor mye å si for natur og miljø.

Artikkelen ble sist oppdatert: 02.07.2016