Du er her:

Høringsuttalelse til offentlig utredning om luftfarten

Naturvernforbundet har avgitt høringsuttalelse til NOU 2019: 22 Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.08.2020