Du er her:

Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget om framtidig teknologi og transportinfrastruktur

Naturvernforbundet har skrevet uttalelse til rapport fra ekspertutvalget om framtidig teknologi og transportinfrastruktur, som har vært på høring.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2020