Du er her:

Høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget om framtidig teknologi og transportinfrastruktur

Naturvernforbundet har skrevet uttalelse til rapport fra ekspertutvalget om framtidig teknologi og transportinfrastruktur, som har vært på høring.

191001-samferdsel-høringsuttalelse til rapport fra ekspertgruppe.pdf