Du er her:

Høringsuttalelse til samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

At Oslo-regionen skal oppfylle nasjonale klimamål for sitt geografiske område, mener vi er for lite ambisiøst. Byrådet i Oslo har som mål å halvere klimagassutslippene i 2020, sett i forhold til 1990-nivå, og ber om 95 prosent reduksjon i 2030.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/151201-samferdsel-areal- og transportstrategi Oslo-regionen.pdf