Du er her:

Innspill til fellesprosjektet E6 - Dovrebanen

Naturvernforbundet har helt fra starten av diskusjonen, for drøyt 10 år tilbake, vært imot nybygging av firefelts veg i dette området. Vårt alternativ, opprusting og utbedring til to-/trefeltsveg med midtrekkverk, har aldri blitt gjenstand for ordentlig utredning.


/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2011/Samferdsel/111130-samferdsel E6-Dovrebanen finansiering.pdf