Du er her:

Innspill til indikatorer for parkering og arealbruk i bymiljøavtalene

Vi vil benytte anledning til å påpeke at staten må føre en helhetlig politikk på dette området, hvor ikke ulike virkemidler motarbeider hverandre. Dette gjelder i dag for eksempel skatte- og avgiftspolitikken hvor pendlerfradrag og skattefritak på parkeringsplasser bidrar til motsatt virkninger.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/Høringsinnspill _indikatorer areal og parkering_FIVH_NU_NNV.pdf