Du er her:

Innspill til ny nasjonal transportplan, utredningsfasen

Kommende nasjonale transportplan vil sannsynligvis gjelde fram til 2027 og må ha et tidsperspektiv som er betydelig lenger enn dette. Infrastruktur som bygges i dag, har nærmest irreversible effekter på arealbruk og transportbehov og bidrar til å styre energibruk og klimagass-utslipp i mange tiår framover, skriver Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender i dette innspillet til samferdselsministeren.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Samferdsel/140304-samferdsel-retningslinjer NTP.pdf