Du er her:

Innspill til omsetningskrav for biodrivstoff

Organisasjonene bak dette innspillet ber om varsomhet i spørsmålet om biodrivstoff. Vi mener det er betydelig usikkerhet forbundet med klimaeffekten av mye av drivstoffet som i dag brukes.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Samferdsel/160504-energi-biodrivstoff.pdf