Du er her:

Innspill til retningslinje 2 for transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2018–2027

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender ber Samferdselsdepartementet sette klare miljø- og klimamål for transportsektoren, som må ligge til grunn for transportetatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2018–2027.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/150312-samferdsel-innspill NTP-retningslinjer 2.pdf