Du er her:

Innspill til Stortingets behandling av E18 Lysaker–Ramstadsletta

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide og transport- og kommunikasjonskomiteen om Stortingets behandling av E18 Lysaker–Ramstadsletta. Naturvernforbundet ber om at saken utsettes, og at det utarbeides et alternativt forslag.

200203-samferdsel-brev E18 Lysaker-Ramstadsletta.pdf