Du er her:

Innspill til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2018–2029

Naturvernforbundet har vært på høring i transport- og kommunikasjonskomiteen angående Nasjonal transportplan 2018–2029.

170423-stortingshøring NTP 2018-2029.pdf