Du er her:

Kommentarer til klimarapporten

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender avgir herved noen korte innspill til klimarapporten fra analyse- og strategifasen for Nasjonal transportplan (NTP) 2018–2023.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Samferdsel/141123-samferdsel-klimarapport NTP.pdf