Du er her:

Lavere fartsgrenser bedre for miljøet

Fremskrittspartiet kjemper for høyere fartsgrenser på norske veier, men Naturvernforbundet peker på at undersøkelser viser at miljøet tjener på lavere fartsgrenser. Dette påvirker nemlig drivstofforbruk per kjøretøy, trafikkmengde og hvordan veier bygges.

Økte fartsgrenser påvirker miljøet på flere måter:

* Økt fart gir mer trafikk og dermed økt miljøbelastning og mer trafikkaos

* Økt fart på motorveger gir økt drivstofforbruk per kjøretøykilometer og dermed økte utslipp av bl.a. klimagasser

* Økt fart gir mer støy per kjøretøykilometer

* Økt fart kan stille nye standardkrav til vegnettet, som igjen kan føre til større naturinngrep

Fartsgrense 80 km/t framstår som riktig av hensyn til både klima, luftforurensing, støy, trafikksikkerhet og naturinngrep, mener Naturvernforbundet.