Du er her:

Nasjonal transportplan – en viktig premissgiver for miljø, klima og arealforvaltning

Grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan 2018–2029 sier ingenting om den nasjonale jordvernstrategien som Stortinget har vedtatt. Målet om å «begrense inngrep i dyrket jord» fra gjeldende plan er tatt ut. Søker du på ordene "jordvernstrategi", "matjord", "jordvern", "dyrka jord", "dyrkbar jord", finner du ingenting.

170314-samferdsel-jordvernbrev med Bondelaget.pdf