Du er her:

Naturvernforbundets høringsuttalelse til reguleringsplan for E6 forbi Lillehammer

Naturvernforbundet har sendt høringsuttalelse til Nye Veiers reguleringsplanforslag for strekningen Roterud–Storhove, som inkluderer veiplanene gjennom Lågendeltaet naturreservat.

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.09.2021