Du er her:

Naturvernforbundets innspill til finanskomiteen til statsbudsjettet 2016

Naturvernforbundet ser ingen spor av et grønt skatteskifte i det framlagte budsjettforslaget. Miljøavgiftene, som er av våre viktigste virkemidler for å få ned forurensningen, økes ikke. Vi ser ingen grunn til å vente på innstillingen fra Grønn skattekommisjon før vi gjør det dyrere å forurense og bruke energi.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2015/Samferdsel/151016-statsbudsjettet 2016-høring finanskomiteen.pdf