Du er her:

Økte fartsgrenser på motorveger

Naturvernforbundet er kjent med at regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Vi er også kjent med at E 18 i Vestfold skal bli den første strekningen der dette skal prøves ut. Vi antar at konsekvensene av endringer i fartsgrensene må utredes på samme måte som når det gjøres andre større endringer som har konsekvenser for bl.a. miljø og trafikksikkerhet.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Samferdsel/140108-samferdsel-fartsgrenser.pdf