Du er her:

Oppfølgingsbrev til Samferdselsdepartementet om midtrekkverk

Naturvernforbundet og Trygg Trafikk sendte brev til departementet 04.11.09 angående utbygging av midtrekkverk. Den 26.11.09 sendte departementet et svar. Dette siste brevet fra Naturvernforbundet inneholder kommentarer til svarbrevet fra departementet.