Du er her:

Oslopakke 3 og E18 Asker-Oslo

Det er stor enighet om at satsing på kollektivtransport og sykkel er viktig, også i forbindelse med E 18-prosjektet. At det bør legges til rette for byutvikling i tettstedene, ser også ut til å ha stor politiske ryggdekning.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2016/Samferdsel/160404-samferdsel-brev SVV O3.pdf