Satsing på nattog

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide med ønsker om satsing på nattog i form av flere vogner på innenlandsstrekningen og gode forbindelser mellom Norge og Sverige til svenskenes nye nattog til kontinentet, som skal starte opp i 2022.

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.09.2020