Du er her:

Start den regionale togkonkurransen

Naturvernforbundet registrerer med glede at regjeringen ønsker å satse på jernbanen, bl.a. med økte bevilgninger og opprettelsen av et jernbanefond. Vi vil likevel utrykke bekymring for at investeringene i jernbanen ikke vil gi tilstrekkelige miljøgevinster, dersom ikke dette kombineres med andre tiltak. Vi foreslår at regjeringen innfører en konkurranse mellom områdene der jernbanen er tenkt bygd ut. En konkurranse hvor de som gjør det enkelt å bruke toget og vanskelig å bruke bilen, stikker av med seieren og får mest jernbanepenger fra staten.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Samferdsel/140423-samferdsel-togkonkurranse.pdf