Du er her:

Utvikling av togtilbudet mellom landsdelene og til Sverige på kort/mellomlang sikt

Det gjøres et bra arbeid for å utvikle gode togtilbud rundt byområdene. Naturvernforbundet savner derimot et fokus og en bevisst politikk for utvikling av persontogtilbudet mellom landsdelene og mot Sverige. Dette brevet setter søkelyset på behovet for og muligheter til å forbedre togtilbudet på kort/mellomlang sikt, altså forbedringer i antall avganger og reisetider som kan oppnås på dagens infrastruktur.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2014/Samferdsel/140929-samferdsel-langdistansetog.pdf