Du er her:

Velkomstbrev til samferdselsministeren

Naturvernforbundet synes det er bra at den nye regjeringen er tydelig på at den skal føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. For samferdselssektoren er det avgjørende at de innfrir målet i klimaforliket om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2013/Samferdsel/131029-samferdsel-brev til Solvik-Olsen.pdf