Du er her:

Videre utredning av eventuell oslofjordforbindelse og ringeriksbane

Naturvernforbundet er kjent med at Samferdselsdepartementet om kort tid skal avgjøre rammene for videre utredning av en eventuell ny Oslofjord-forbindelse og Ringeriksbane. Til dette har vi noen kort innspill vi håper samferdselsministeren vil lytte til.

/Dokumenter/høringsuttalelser og brev/2013/Samferdsel/131213-samferdsel-utredning Oslofjord-forbindelse og Ringeriksbane.pdf