Du er her:

Nyheter

Skogbruk

Revisjon av Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard setter standarden for hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Skogeier har endelig ansvar for etterlevelse av kravene. For å sikre at PEFC er oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling, blir standardene gjennomgått hvert femte år. Naturvernforbundet har sendt innspill til årets revisjon. Høringsfristen var 10.06.2022.

Kraftledning

Melding om ny 132 kV-kraftledning Åbjøra–Gjøvik

Elvia AS har sendt inn melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med forslag til utredningsprogram for ny 132 kV kraftledning Åbjøra–Gjøvik. FNF Innlandet har sendt innspill på vegne av følgende organisasjoner: DNT Gjøvik og omegn, Birdlife Oppland, Birdlife Hedmark, Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hedmark og Naturvernforbundet Innlandet (m/lokallag Toten og Land, og Valdres og Gjøvik).

Motorvei

Kommunedelplan for E16 Kongsvinger–E6

Naturvernforbundet i Innlandet stiller seg bak FNF Innlandet sitt innspill til kommunedelplan for E16 Kongsvinger–E6, sammen med flere andre organisasjoner. Høringsfristen var 25.03.2022.

Viser fra 1 til 4 av totalt 24 artikler