Du er her:

Nyheter

Strandeng
HØRINGSUTTALELSE KOMMUNEDELPLAN ARTS- OG NATURMANGFOLD

Vi må bevare naturmangfoldet for kommende generasjoner

16.02.2021 | Sist oppdatert: 16.02.2021

Naturvernforbundet er bekymret for at skog- og landbruksområder skal gå tapt som følge av boligbygging, nye næringsområder og utbygging av vei og jernbane.

Environmental-protection-326923_1920
Høringsuttalelse til kommunedelplan for klima og energi i Horten

Horten kommune må heve ambisjonene i kommunedelplan for klima og energi

16.01.2020 | Sist oppdatert: 20.01.2020

Hvis Horten skal være er en klimanøytral kommune i 2032 med en samlet reduksjon av klimagassutslipp på minst 70 prosent, må både visjonen og måltallene i planutkastet føre til vesentlig mer effektive og ambisiøse tiltak enn det som fremkommer av planen.

V rørestrand(1)
Uttalelse til Hortens kommuneplan arealdelen 2019 – 2031

Vi trenger en egen plan for naturmangfoldet

27.06.2019 | Sist oppdatert: 01.11.2020

Naturvernforbundet mener at kommuneplanen må basere seg på prinsipper for langsiktig bærekraftig utvikling. Kommunen har knappe arealer, et betydelig jordbruk og stort biologisk mangfold. For å ivareta arts- og naturmangfoldet trenger vi en egen plan for formålet.

Jernbane

Høringsuttalelse strekningen Helland - Barkåker

28.06.2012 | Sist oppdatert: 28.02.2020

NIH forutsetter dobbeltspor med stasjon i kommunen, at det i fremtiden blir godstransport gjennom fylket og at kollektivtransportnettet utbygges, og at busser og minibusser korresponderer