Du er her:

Reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand -Bamble- Høringsuttalelse

Naturvernforbundet går mot en firefelts motorvei på denne strekningen og ber om at den foreliggende planen forkastes i sin helhet. Det er svært gledelig at Nye Veier nå vil se på veiplanene på nytt, blant annet for å gjenbruke mer av dagens vei, som på store deler av strekningen holder en god standard og kan utbedres. Det er viktig at kommunene ser sitt ansvar og sier nei til den opprinnelig foreslåtte firefeltsløsningen og ja til utbedring av dagens vei til to- og trefelts motorvei med midtdeler og fartsgrense 90 km/t.

 

https://naturvernforbundet.no/getfile.php/13172384-1631037108/Dokumenter/h%C3%B8ringsuttalelser%20og%20brev/2021/210907-samferdsel-h%C3%B8ringsuttalelse%20reguleringsplan%20E18%20Tvedestrand-Bamble.pdf

Artikkelen ble sist oppdatert: 15.10.2021