Du er her:

Blide jenter løper mot fotografen

Foto: Daniel Sellevoll/ Miljøagentene

Barn

La barna gå til skolen

I en travel hverdag kan det være fristende å bruke bilen når barna skal til og fra skolen. Men ikke glem at barna trenger minst 60 minutter aktivitet hver dag. Kjører du barna til skolen er du i tillegg med på å gjøre skoleveien mer utrygg og forurenset.

En firedel av norske barn blir kjørt til og fra skolen. Dette er dårlig nytt for både helse, trygghet og klima. Mange steder er det heldigvis satt i gang tiltak for å gjøre det lettere for barna å ta beina fatt på skoleveien. Dersom det ikke allerede er satt igang tiltak i ditt nærområde, er det fortsatt mange ting du kan gjøre. 

ImageLa barna gå sammen

Er tiden for knapp til å følge barna hver dag og skoleveien for utrygg å sende barna av gårde alene? Mange steder går foreldre sammen og deler på å følge en gruppe barn til skolen. Ordningen har flere navn. Følgegrupper og gåbuss er noen.

ImageSett i gang en følgegruppe

Hvis det ikke finnes følgegrupper der du bor, kan du kanskje dra i gang dette?

ImageKanskje er sykkel et alternativ? 

Med en påhengsykkel kan barn opp til 10 år sykle trygt bak din egen sykkel. Er skoleveien trygg, kan barnet sykle alene.

ImageSkap en tryggere skolevei

Hvis skoleveien er trafikkfarlig, kan du sammen med skolen be lokalpolitikerne om utbedringer som gjør det lettere å la barna gå skolen.

ImageFyll opp bilen og slipp barna av et stykke fra skolen

Har barna veldig lang skolevei eller du av andre grunner velger å bruke bilen, kan du prøve å fylle opp bilen med andre barn som ellers blir kjørt til skolen. Du kan også sette barna av et stykke fra skolen. På den måten får de seg en liten gåtur, og det blir mindre biltrafikk i skoleområdet.

Les mer:
Gå til skolen-konkurransen Beintøft
Barn og unge bør sitte mindre stille (Helsenorge.no)
Gå til skolen-dagen (Miljøagentene)
Gå, sykle eller kjøre til skolen? (Trygg Trafikk)
Aktive skolebarn (Helsedirektoratet)
Skolevei og fysisk aktivitet blant 7-åringer (Folkehelseinstituttet)
La barna sykle! Syklistenes Landsforening

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.06.2015