Hviterusslands største kraftverk

I dag lanserer Naturvernforbundet sin samarbeidspartner kampanjen ”Energisparing – Hviterusslands største kraftverk!” Målsetningen med kampanjen er å synliggjøre landets enorme potensial for energisparing.

Hviterussland er i dag i likhet med Ukraina totalt avhengig av fossil gass fra Russland til oppvarming, matlaging og industri. 90% av gassen importeres fra det mektige landet. Dette skaper ikke bare en sterk avhengighet, men også store klimagassutslipp. I dag er Hviterussland et av landene med størst klimagassutslipp i det tidligere Sovjetunionen.

Naturvernforbundet sin samarbeidspartner i Hviterussland, ”Senter for miljøløsninger” mener løsningen på de store energiutfordringene i landet er å satse på energisparing.  Gjennom kampanjen håper de å få økt oppmerksomhet rundt hvordan Hviterussland kan redusere sin avhengighet av importert gass og samtidig redusere klimagassutslipp.

I dag er for eksempel forbruket av elektrisitet i Hviterussland 39 milliarder kWh. Med de rette tiltakene kan forbruket av elektrisitet halveres! konstaterer Dima Burenkin, energirådgiver i Senter for miljøløsninger.

Burenkin mener det er særlig tre viktige tiltak som må gjennomføres for å redusere energiforbruket i Hviterussland; å effektivisere kraftstasjonene, satse på energisparingstiltak i husholdninger og redusere tap av energi fra kraftledningene. Gjennom kampanjen ønsker organisasjonen å synliggjøre effekten av disse tiltakene og samarbeide med lokale myndigheter for å sikre en helhetlig gjennomføring av tiltakene.

Bildene fra kampanjen er hentet fra lanseringen i den lille byen Marina Gorka som ligger 64 kilometer sørøst for Minsk. Byen er et av organisasjonens hovedsatsingsområder for energisparing. I morgen reiser organisasjonen videre til byen Braslav for å lansere energikampanjen der.