Du er her:

Hvor mye strøm kan man spare?

Samlet redusert strømforbruk for en gjennomsnittlig husholdning ved å velge markedets mest energieffektive hvitevarer framfor de minst energieffektive, er ca. 1200 kWh per år (utregnet på grunnlag av produktene på Energismart.no). På Energismart.no finnes en kjøpsguide til de hvite- og brunevarene som gir lavest strømregning.

Dette tilsvarer ca. 1200 sparte kroner hvert år med dagens kraftpriser. Av det totale strømforbruket  per husholdning utgjør det  i gjennomsnitt 7,5 %. Sammenlignet med hvitevarene som allerede er i husholdningene våre per i dag (ifølge Enova), kan vi anta at det er enda mer å spare ved å kjøpe nytt.

Tabellen under viser forskjeller i energiforbruk mellom markedets beste og verste modell for hver produktkategori funnet på det norske markedet, i kWh/år:

Tørketrommel 728 (378 mot 1106)
Kombiskap (kjøl/frys) 200 (196 mot 396)
Fryser 162 (223 mot 385)
Oppvaskmaskin 142 (208 mot 350)
Kjøleskap 94 (103 mot 197)
Vaskemaskin 84 (182 mot 266)
Sum forskjell  1410 (1290 mot 2700)

Erstattes alle hvitevarene som allerede fins i samtlige norske boliger i dag med markedets mest energieffektive apparater, er det totale sparepotensialet sannsynligvis mer enn 2,5 TWh strøm per år. Det tilsvarer strømforbruket for omtrent 150 000 husstander per år. Til sammenligning er den totale vindkraftproduksjonen fra Norges ca. 200 vindmøller (2009) mindre enn 1 TWh per år.