Du er her:

For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader kreves det handling nå.

For å begrense oppvarmingen til 1,5 grader kreves det handling nå. Foto: Kristian S. Aas.

Vi kan unngå farlig oppvarming – hvis vi handler nå

Den nyeste rapporten fra FNs klimapanel viser at det er fullt mulig å unngå farlig global oppvarming – hvis rike høyutslippsland som Norge handler raskt og tidlig.

I 2015 vedtok 195 land Parisavtalen. Her ble nesten alle land i verden enige om å begrense økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen til «godt under» 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå (i årene 1850-1900), og «å tilstrebe» å begrense økningen til 1,5 grader. 1,5 gradersmålet ble fremmet av forskere, miljøorganisasjoner og klimautsatte stater på grunn av de betydelig større negative effektene av 2 graders oppvarming.

FNs klimapanel kom med en rapport i oktober 2018 om hvordan 1,5 gradersmålet kan nås, hvilke forskjeller det vil være mellom 1,5 og 2 grader oppvarming, og hvordan den globale klimainnsatsen kan styrkes gjennom mulige tiltak for utslippskutt og klimatilpasning. Rapporten er utarbeidet av 91 forskere fra 40 land, og er basert på over 6000 vitenskapelige publikasjoner.

Farlig oppvarming: forskjellen mellom 1,5 og 2 eller flere grader oppvarming

 

En halv grad høres lite ut, men kan utgjøre forskjellen mellom overlevelse eller ødeleggelse for små øystater, mange kystområder og sårbare økosystemer.

I dag har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med cirka 1 grad, men vi ser allerede effektene, også i Norge.

Holder vi oppvarmingen under 1,5 grader blir det mye større sjanser for å unngå irreversible klimaendringer som rammer de mest sårbare, som selv har stått for en svært liten del av utslippene, hardest.

Vil du gjøre mer for klima - meld deg inn i Naturvernforbundet.

Ja - jeg vil bli medlem!

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.12.2018