Du er her:

Hva er det "din kommune" har skjønt, som regjeringen ikke...

(NB: Innlegget er i utgangspunktet tilpasset aviser som dekker de 59 kommunene som har sagt nei til regjeringens frislipp. Oversikt over disse kommunene er lagt inn helt nederst i teksten. Men uansett kan selvsagt alle velge og vrake, og formulere innlegg tilpasset lokale forhold.)
 - Da kan du fortsette å lese forslaget til leserbrev:
   

I likhet med nesten alle de andre kommunene som har uttalt seg (85 % av dem), har "Kystodden" kommune sagt nei til å skrote gjeldende regler for vannskutere. Disse hadde to formål: ta hensyn til alle som ønsker mest mulig fravær av bråk og stress når de fisker, bader, padler osv. Dernest hensynet til de skrantende sjøfuglbestandene langs kysten.

De aller fleste av nei-kommunene har gitt velbegrunnede svar. De er enige om at retningslinjene, som henviste vannskuterne til å kjøre 400-meter ut fra land før de kunne boltre seg var fornuftig, og at slik burde det fortsatt være. Fordi:

  • Det er ikke ønskelig å slippe støyende vannskutere tett inn mot områder der ærfugl,
    terner og andre svært sårbare sjøfuglarter holder til, spesielt i den utsatte perioden med ruging og små unger. De viser til forskning som sier at fuglene langt på vei tilpasser seg småbåttrafikk som ofte følger faste seilingsleder, og at vannskuternes totalt uforutsigbare kjøring uansett stresser dem på en helt annen måte og uansett kommer oppå forstyrrelsene fra eksisterende trafikk.
  • Det synes korttenkt at kommunene skal innføre sine egne retningslinjer. Da får man et lappeteppe av forskjellig regelverk nedover langs kysten. Krysser man en usynlig kommunegrense til sjøs, kan man også krysse grensene for helt ulikt regelverk. Det er problematisk nok for brukere som ønsker å opptre lovlydig, og effektivt oppsyn blir selvsagt uoverkommelig. I praksis blir det tilnærmet fritt fram for kjøring nesten der man måtte ønske. 
  • Kommunene har verken kapasitet eller kompetanse til å utforme regelverk som tar tilbørlig hensyn til folks ønske om uforstyrret strand- og badeliv: Hvor går grensene, hvor er det mer eller mindre behov? Og enda vanskeligere, hva tåler fuglelivet av ytterligere belastninger; hvor mye og hvilke bukter, strekk og grunner skal man forsøke å skjerme?
  • Det vil føre til flere ulykker.
  • Dette er politikk som gagner noen få, og er til ulempe for mange.

Så da tilbake til spørsmålet i tittelen. Sett bort fra aktører som ønsker å tjene penger på økt vannskutersalg, har Kystodden kommune og nesten alle de andre høringsinstansene gitt en klokkeklar beskjed til regjeringen: Forslaget truer verdier vi ønsker å ta vare på, og er derfor uønsket og uhensiktsmessig. Så hva er det regjeringen har skjønt, som dem de spør om råd ikke har skjønt?

Hilsen
……

Har sagt nei til å fjerne vannskuterreglene:
Oslo, Steinkjer, Trondheim, Stavanger, Lillehammer, Kragerø, Horten, Grimstad, Fredrikstad, Bergen, Moss, Porsgrunn, Risør, Tønsberg, Kristiansand, Skien og Larvik. Nesodden, Østre Toten, Vinje, Vestre Toten, Verdal, Vegårdshei, Vaksdal, Utsira, Tjøme; Søgne, Sauherrad, Midsund, Marker, Mandal, Lindesnes, Meland, Kvænangen,  Karasjok, Hvaler, Hole, Hjelmeland, Gran, Gjesdal, Frøya, Modum, Nannestad, Nøtterøy, Nordreisa, Os, Osterøy, Radøy, Ringerike, Rømskog, Askøy, Bærum, Eidfjord, Eidsvoll, Frogn, Bamble, Siljan, Kvam og Levanger.

Har sagt ja:
Drammen, Lillesand, Sandnes og Harstad. Birkenes, Forsand, Lødingen, Lyngen, Sola, Strand, Vefsn, Øvre Eiker, Asker, Nes og Hurum.