Ingen nye klimatiltak fra regjeringen

Dagens klimamelding inneholder ikke ett eneste nytt tiltak for å kutte utslippene av klimagasser. – Vi frykter at klimapolitikken er satt på vent inntil forhandlingene med EU er ferdige i 2016, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I meldingen skriver Regjeringen at det er behov for å utrede konsekvensene av nye utslippskutt ytterligere før de kan fatte beslutning om dem

– Det er ikke noe annet område der det finnes så mange utredninger og så lite handlekraft som på klimafeltet. I løpet av de siste 25 årene har vi fått over ti kilo med utredninger av ulike tiltak for å kutte utslippene, sier Haltbrekken. – Nå er det på høy tid at regjeringen legger til rette for at folk kan leve klimavennlige liv. Dessverre sier denne klimameldingen ingenting om hvordan dette kan styrkes.

Meldingen viser til at oljeindustrien har økt sine utslipp. Det varsles ingen tiltak for å redusere utslippene fra oljeindustrien.

– De som forurenser mest og som har aller mest penger i Norge er oljeindustrien. Regjeringen gjør det motsatte av det som kreves når de åpner for olje- og gassutvinning innenfor iskanten. Dagens klimamelding viser nok en gang at oljeindustrien slipper unna, sier Haltbrekken.

Regjeringene skriver i meldingen at den allerede har styrket klimaforliket.

– Naturvernforbundet finner ingen spor etter regjeringens styrking av dette forliket. Venstre og Krf fikk på plass noen forbedringer av Statsbudsjettet under forhandlingene i fjor høst, men å si at dette er en styrking av klimaforliket er å ta hardt i, sier Haltbrekken.