Du er her:

Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land

Leder og kontaktinformasjon: 
Paul G. Lindviksmoen, Roanbakken 16, 2849 Kapp
E-post: paulgelind@gmail.com
Telefon: 995 50 886 

Lokallagets e-post: gjoviktotenland@naturvernforbundet.no 

 

Øvrige styremedlemmer: 
Nestleder: Karin Swane
Økonomiansvarlig: Bjørn Frøsaker
Styremedlem: Alf Tunheim
Styremedlem: Mildrid Stenseth
Styremedlem: Kari Jorun Engebretsen
Styremedlem: Synne Haugset

1. vara: Ole Dullerud
2. vara: Tore Rødbergshagen
3. vara: Petter Nilsen
4. vara: Kjell Haugen

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.09.2021