Du er her:

Nyheter

_MG_1055
Stortingsvalg 2021

Webinar om hytter og fjellgrense

08.09.2021 | Sist oppdatert: 08.09.2021

Fjellgrensenettverket arrangerte webinar om hytter og fjellgrense tirsdag 7. september. Naturvernforbundet deltok med et innlegg. 17 personer deltok på møtet.

361A2008

Nytt skogbruk?

Det er tittelen på en bok som kom i vår, skrevet av lederen for skogvernutvalget i Norges Naturvernforbund, Gjermund Andersen. Det vil si, tittelen er «Nytt skogbruk!». Med utropstegn, ikke noe spørsmålstegn. Han gir oss en rekke gode argumenter for å gjøre endringer i måten å drive skogbruket på. Til beste for skogen, naturmangfoldet, for skogeiere og for kvaliteten av trevarer. I et langsiktig perspektiv.

Blomstereng med mange presekrager
Kurs

Slåttekurs

16.06.2021 | Sist oppdatert: 16.06.2021

Det er planlagt et Slåttekurs for ungdom og unge voksne hos Skimakern og Budeia på Nørrestogo og Olestølen i Øystre Slidre kommune på fredag 23. til søndag 25. juli.

_MG_0670
Naturkartlegging

Naturen i pressområdene skal kartlegges

07.05.2021 | Sist oppdatert: 07.05.2021

Vi leser i avisa Valdres at Statsforvalteren skal gjennomføre naturkartlegging av fire pressområder i fylket, to av disse i Valdres: Vaset- og Beitostølen-området. Det vil bli enklere å ta hensyn til naturen og det vil gi en mer effektiv og forutsigbar planprosess.

361A2187
Hytter i fremtida

Utleieplikt av hytter

Et Facebook-innlegg om hvor hytter i fremtiden skal bygges, fikk meg til å foreslå utleieplikt av hytter istedenfor å fortsette hyttebyggingen. Jeg fikk ingen respons på forslaget. Om det hadde kommet, forventet jeg ingen stående applaus. Jeg regner heller ikke med at så mange tar hensyn til slike tanker, hverken grunneiere, utbyggere, hytteprodusenter, kommunepolitikerne eller Statsministeren. Men som i så mange andre saker før, det tar tid før nye tanker slår rot i bevisstheten til folk, enten de er myndige eller ei.

361A1459
Naturindeks

Naturindeks. Et nyttig hjelpemiddel.

Naturindeksen for Norge måler tilstanden til det biologiske mangfoldet i Norge, og gir en oversikt over utviklingen i syv økosystemer, for utvalgte artsgrupper og tema. Naturindeks 2020 sammenfatter informasjon om 260 indikatorarter, tilrettelagt av eksperter fra norske faginstitusjoner, og er beregnet for årene 1990, 2000, 2010, 2014 og 2019.

DSC_1003
Kurs

Kurs i artsregistrering - FULLTEGNET!

Naturvernforbundet i Valdres vil ha et kurs i artsregistrering på lørdag 3.juli og søndag 4.juli. Vi er så heldige å ha fått Anders Lundberg som kursleder. Han arbeider som professor ved Institutt for geografi ved Universitet i Bergen. Han har sendt oss følgende om kurset:

Viser fra 1 til 8 av totalt 272 artikler