Du er her:

Nyheter

361A6084
Miljøstatus

Kommunebilder 2021 - Sammendrag

Statsforvalteren i Innlandet har presentert en ny rapport Kommunebilder for 2021. Den kom allerede i november 2021, så det var på tida å presentere den her. Hele rapporten som omtaler miljøsaker er lagt inn under fanen miljøstatus, så her presenterer vi et kort sammendrag av rapporten.

Miljøsaker

Kommunebilder 2021

Noe forsinket en ny rapport fra Statsforvalteren Innlandet for 2021. Vi presenterer kun miljøsaker fra rapporten.

Møte i Aksjon Aqua

Møte med Aksjon Aqua. Mandag 29.08.22. Sted kontorene til VNK. Til stede Lene Hovi, Torkjell Haugen og Fred Kuyper.

Styremøter

Styremøte 22.august 2022

Referat styremøte 22.august 2022 Til stede: Even, Tone, Trude, Bjørn og Fred. Ole Morten deltok i de første tre saker og sak 9 og 11a på Messenger. Ikke til stede: Aase.

361A2758
Fremmede arter

Lupiner lenge lever

Denne overskriften har jeg brukt flere ganger, for å omtale vårt lupinprosjekt som åpenbart var dømt til å mislykkes. Vi fikk nok med advarsler. Allikevel satt vi i gang med noen prøveprosjekter om det var mulig å utrydde den svartelistede lupin på et avgrenset areal. For så å kunne bruke erfaringene til det videre arbeid.

1970-2010 temp
Klima

Referat medlemsmøte om klima

Vårt styremedlem Even holdt et foredrag for oss om klima og FNs siste klimarapport. Vi var seks tilhørere, som fikk en interessant oppdatering av tilgjengelig kunnskap om klimaproblematikken. Even presiserte at han ikke er klimaforsker, men han har som journalist lenge vært engasjert i klimaspørsmål.

IMG_0146
Medlemsmøte

Bålmøte om klima

Vi skal ha et medlemsmøte med foredrag om FNs klimapanel siste klimarapport. Foredrag ved Even Tømte, styremedlem og journalist. Diskusjon om hva vi kan gjøre hver for oss og som naturvernlag.

Styremøte

Styremøte 24.03.22

Tilstede fra styret: Even Tømte, Bjørn Vagstein, Ole Morten Fossli (teams), Fred Kuyper; fra arbeidsgruppe Folkeforskning: Petter Martin Lindstad

Viser fra 1 til 8 av totalt 295 artikler