Miljøaktivister fra Russland og Ukraina kjemper for samme sak

Naturvernforbundets samarbeidspartnere fra Russland og Ukraina står sammen i kampen for å løse energikrisen.

 Situasjonen mellom Russland og Ukraina er svært spent for tiden. På hver side av konflikten står steile fronter mot hverandre. Ensidig informasjon og retorikk fra begge parter i konflikten gjør ikke saken mye bedre. Splittelsen ser ut til å bli større for hver dag som går.

Her på vårt regionale møte i Georgia er det imidlertid lite som minner om splittelse. På møtet samles miljøaktivister fra hele regionen for å diskutere det som virkelig gjelder: Hvordan overbevise regjeringene om å kutte klimagassutslipp? Hvilke energisparingstiltak bør gjennomføres for å utløse det enorme effektiviseringspotensialet alle landene i regionen har?

I kaffepausen slår jeg meg ned sammen med våre samarbeidspartnere fra Russland og Ukraina. Forsiktig spør jeg om ikke konflikten mellom landene påvirker deres arbeid? Arthur Denisenko fra Ukraina forklarer meg at media har en tendens til å fokusere på det negative. Selv om vi har en usikker tid foran oss viser konflikten hvor viktig vårt arbeid er. Både økonomisk og miljømessig er det ikke bærekraftig for Ukraina å være avhengig av fossile energikilder uavhengig av hvor de kommer fra. Med de rette tiltakene kan Ukraina faktisk halvere sitt energiforbruk!

Olga Senova fra Russland nikker samtykkende. Også hun mener at løsningen på problemene ligger i energisparing. Den største utfordringen både i Russland og Ukraina er klimaendringene og vår avhengighet av ikke -fornybare og lite bærekraftige ressurser som olje, gass og atomkraft. Dersom vi skal løse disse utfordringene er vi nødt til å samarbeide!

Som alltid ser det ut til at våre samarbeidspartnere har skjønt det som verdens ledere sliter med å forstå: Det er sivilsamfunnet i disse landene som sitter på løsningen. Og de har skjønt at det lønner seg å jobbe sammen.

Egentlig handler Naturvernforbundet sitt arbeid  om å styrke arbeidet for miljø  internasjonalt. Likevel slår det meg at prosjektene på mange måter også  har en fredsbyggende effekt. Ved å samle miljøaktivister fra så godt som alle land fra tidligere Sovjetunionen er vi med på å skape fellesskap, forståelse og dialog. Det gjør meg utrolig stolt!