Naturvernforbundets partnerorganisasjon stemplet som fremmed agent

På grunn av et stadig mer undertrykkende lovverk har det de siste årene blitt vanskeligere å drive med miljøarbeid i Russland. Nå har nok en av Naturvernforbundets partnere blitt stemplet som fremmed agent av russiske myndigheter.

Gruppebilde av Naturvernforbundet og deres partnerorganisasjon

I den ferske rapporten «Pressure towards Russian environmental NGOs» utrykker Naturvernforbundet nye bekymringer for fremtiden til russisk sivilsamfunn. Bekymringen skulle raskt vise seg å være berettiget: I april ble nok en av Naturvernforbundets russiske samarbeidspartnere, Kola Environmental Center (KEC), rammet av fremmed agent-loven. 

Det folkelige engasjementet for lokale miljøutfordringer står sentralt i Naturvernforbundets russiske samarbeidsprosjekter. Med KECs nye agentstempel vanskeliggjøres et slikt folk-til-folk-samarbeid.

Fremmed agent-loven som nå brukes mot miljøorganisasjonen KEC ble vedtatt i 2012, og begrenser det russiske sivilsamfunnets handlings- og ytringsfrihet. Loven retter seg mot russiske organisasjoner som får økonomisk støtte fra utlandet samtidig som de utøver politisk arbeid. Lovteksten er svært vag, noe som gjør at loven rammer svært vilkårlig. For eksempel er «politisk arbeid» et vidt begrep som kan omfatte selv harmløse ytringer i det offentlige rom. Per slutten av april 2017 har hele 160 ikke-statlige organisasjoner blitt registrert som fremmede agenter. Agentstempelet skremmer folk flest, og gjør det svært vanskelig for organisasjonene å nå ut til media og få folkelig oppslutning om det viktige miljøarbeidet. Svært mange av organisasjonene som har blitt stemplet som agenter sliter med videre drift. Mange må betale store bøter, og flere har sett seg nødt til å legge ned sine organisasjoner.

«Det er svært viktig for Naturvernforbundet å kunne fortsette samarbeidet med våre russiske partnere, på tross av at det politiske klimaet tilspisses», sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, som møtte KEC sist de besøkte Oslo. «Det blir stadig tydeligere at våre lokale saker er del av en felles kamp for natur og miljø». 

KEC er Naturvernforbundets eldste russiske partner, og holder til på Kolahalvøya i nordvest-Russland. Organisasjonene har samarbeidet om en rekke saker på begge sider av grensa. Lokale miljøvernere fra Nord-Norge har besøkt KEC og lært om deres arbeid. Frivillige fra KEC har de siste årene deltatt på arrangementer i Lofoten, de har lært om oppdrett i Tromsø og om fugler på Hornøya i Finnmark. De har også besøkt både Ytre Hvaler nasjonalpark og Østmarka.

Økt risiko for enkeltaktivister

Den utstrakte bruken av fremmed agent-loven har fått alvorlige konsekvenser for russiske sivilsamfunnsorganisasjoner. I rapporten, som er skrevet i samarbeid med Russian Social-Ecological Union, utrykker Naturvernforbundet frykt for at russiske myndigheter i større grad vil rette seg mot enkeltindivider i kampen for å kontrollere sivilsamfunnet, i takt med at antallet organisasjoner tynnes ut. Naturvernforbundet frykter også et økt press mot internasjonale organisasjoner som holder til i Russland som følge av en hittil relativt ubrukt lov om uønskede organisasjoner, innført i 2015.

Det er ikke første gang en russisk miljøorganisasjon har møtt motbør for sitt samarbeid med Naturvernforbundet. «Det er ikke direkte overraskende at KEC har blitt stemplet som fremmede agenter, selv om det selvfølgelig er trist», sier Kjersti Album, rådgiver i Naturvernforbundets internasjonale avdeling. Album forteller at Naturvernforbundet jobber for å tilpasse samarbeidet slik at det kan fortsette på tross av den nye statusen til KEC. «Vi tror og håper at prosjektene våre kan fortsette, selv om det skjer i en annen form enn tidligere».