Olje i utviklingsland

Oljen blir av mange utviklingland sett på som både en velsignelse og en forbannelse. Oljen kan bidra med sårt tiltrengte inntekter, men bringer også med seg store miljømessige og sosiale problemer.

Nigerdeltaet i Nigeria er ett av verdens mest forurensende områder. Etter at oljeindustrien startet utvinning av olje for over 50 år siden, har området vært utsatt for over 7000 store og små oljeulykker. Noen anslag viser at området hvert år opplever oljeutslipp like store som Exxon Valdez ulykken i Alaska i 1989.

Flere land i Afrika har nylig startet oljeutvinning, eller er i ferd med å starte opp med dette. Utenfor vestkysten av Afrika er blant annet Ghana og Angola i gang med olje- og gassutvinning. Øst i Afrika planlegges olje- og gassutvinning i blant annet Tanzania og Uganda. Forventningene er store hos mange, men lokale bønder og fiskere frykter også for oljeindustriens inntog.

Konsekvensene fra oljeulykker, og den kontinuerlige forurensningen fra oljeutvinningen, har store konsekvenser for lokalbefolkningen. I tillegg vet vi at den globale bruken av olje, kull og gass må ned mot null så rask som mulig for å unngå farlige klimaendringer. Dette gjør at Norge, og norske selskaper, må legge tilrette for miljøvennlige alternativer til olje i fattigere deler av verden.

For å fremme lokale og nasjonale løsninger på problemet er sterke og folkelig forankrede miljøorganisasjoner avgjørende. Disse samarbeider med berørte lokalsamfunn for å bli hørt og arbeider opp mot nasjonale myndigheter for å fremme miljøvennlige løsninger.

Samtidig er det også viktig at land som Norge ikke støtter opp om slik oljeaktivitet i utviklingsland. Dette er bakgrunnen for at miljøbevegelsen i Nigeria ber oljefondet om å trekke seg ut av Shell, med bakgrunn i deres oljeproduksjon i Nigerdeltaet.