Raftoprisen til Nnimmo Bassey

Naturvernforbundets mangeårige partner Nnimmo Bassey ble i helgen tildelt årets Raftopris for sin kamp for menneskerettigheter i Nigeria.

Nnimmo Bassey holder enappell

Se bilder fra utdelingen av Raftoprisen

Nnimmo Bassey har gjennom mer enn 20 år kjempet for at oljeindustrien skal rydde opp i de enorme miljøødeleggelsene som folk og natur i Nigeria lider under. Naturvernforbundet er svært glade for at Bassey får Raftoprisen, og er stolte over å kunne bidra til å støtte Basseys arbeid. Yngvild Lorentzen, leder for internasjonal avdeling, forteller at Naturvernforbundet har jobbet med Nnimmo Bassey og organisasjonen Environmental Rights Action (ERA) siden 2007 om oljespørsmål i Nigeria.
– De jobber ute i de forurensede områdene i Nigeria med lokalbefolkningen, med å fortelle dem hva slags rettigheter de har og hva de kan gjøre med oljeforurensningen.

5000 brønner i deltaet

Det bor 30 millioner mennesker i Nigerdeltaet, og det er dermed et av de tettest befolkede områdene i Nigeria.  De fleste av innbyggerne i de mange tusen landsbyene lever av småskala jordbruk og fiske i elver og bekker. Oljeaktiviteten er stor, og oljeselskapene har etablert over 5000 oljebrønner og 7000 km oljerørledninger. Oljeutvinningen har siden starten på 1950-tallet foregått uten tilstrekkelig miljøsikring, ofte som regelrett miljødumping i strid med alle internasjonale standar­der. Flere tusen enkeltutslipp har ført til at det har blitt slup­pet ut olje i naturen tilsvarende mengden i et stort oljetankskip hvert år de siste femti årene. ERA jobber med overvåking av oljeutslipp, og har etter hvert fått team som dokumenterer og rapporterer inn utslipp. Og organisasjonen øker stadig antallet landsbyer som de samarbeider med.

Nnimmo Bassey har flere ganger vært i Norge, og også advart mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I sin tale under utdelingen gjentok han det budskapet.

Keep the oil in the soil

Bassey og ERA jobber også aktivt overfor nasjonale myndigheter for å bedre den nasjonale forvaltningen, og de kjemper for at oljeselskapene skal ta ansvar for det de påfører den nigerianske befolkningen. De multinasjonale oljeselskapene står sterkt, og oljesektoren er preget av dårlig forvaltning og stor korrupsjon. ERA utfordrer likevel oljeselskapene, og Friends of the Earth Nederland hjelper nå fire bønder fra Nigerdeltaet til å gjennomføre en rettsak i Nederland for å stille Shell til ansvar for oljeforurensning.
– Dette er et veldig tungt og utfordrende arbeid mot veldig sterke aktører, så det at de nå klarer å bevege nasjonal politikk noen skritt i riktig retning er veldig positivt, sier Yngvild Lorentzen.