Rentbrennende ovner

Rentbrennende ovner kan være en løsning på helse-, forurensnings- og energiutfordringer.

Eksponering for røyk fra tradisjonelle ovner og peiser forårsaker 1,6 millioner premature dødsfall årlig, med kvinner og små barn som de mest berørte. Røyken fra disse ovnene bidrar til en rekke kroniske sykdommer og akutte helseeffekter som lungebetennelse, lungekreft, bronkitt, hjerte- og karsykdommer og lav fødselsvekt. Verdens helseorganisasjon anslår skadelig røyk fra ovner til å være blant de mest alvorlige truslene mot folkehelsen i fattige utviklingsland.

I mange afrikanske land er 70-80 % av befolkningen avhengige av biomasse brukt på tradisjonell måte til daglig matlaging. Biomasse er en fornybar ressurs hvis den forvaltes og utnyttes riktig, men mange steder er produksjon av trekull en viktig årsak til avskoging, klimagassutslipp og helseplager. Avhengighet av biomasse til matlaging og oppvarming gir press på lokale naturressurser (for eksempel skog) og tvinger kvinner og barn til å bruke mye tid på å samle trevirke. Ineffektive ovner bidrar også til klimaendringer gjennom utslipp av klimagasser som karbondioksid og metan, og utslipp av sot.

I Afrika brukes trekull i hovedsak i byene, men produseres på landsbygda, der folk stort sett bruker ved (dødt trevirke). Ved tradisjonell bruk av trekull og bruk av ved på åpne bål går det meste av energien til spille. Røyken representerer et alvorlig helseproblem, spesielt for kvinner og barn. Disse problemene kan løses med små investeringer ved å legge til rette for forbedret produksjon og økt utbredelse av effektive ovner.

Et av landene Naturvernforbundet er engasjert i er Togo. Produksjon av trekull til husholdninger er en av årsakene til at Togo har mistet 40 prosent av skogen fra 1990 til 2005. Ifølge prognoser gjengitt i den nasjonale miljøhandlingsplanen vil landet ha mistet all sin skog i 2020 om den nåværende trenden fortsetter.