Trusler mot Naturvernforbundets partnere i Russland

En ny lov stempler organisasjoner i Russland som utenlandske agenter. Naturvernforbundets partnerorganisasjon på Kola er allerede truet med problemer dersom de ikke trekker seg fra samarbeidsprosjekt om atomkraft.

21. november trer en ny russisk lov i kraft, der russiske sivilsamfunnsorganisasjoner som mottar støtte fra utlandet stemples som fremmede agenter.

– Det er foreløpig uklart hvordan organisasjonene vil rammes, men i verste fall blir organisasjonene stengt ned, sier Yngvild Lorentzen, leder for Internasjonal avdeling i Naturvernforbundet.
– Dette er vi redde kan skje både dersom de registrerer seg, og dersom de ikke registrerer seg, sier hun.

Med noen få unntak vil de aller fleste russiske organisasjoner omfattes av den nye loven. Alle organisasjoner som driver arbeid med hensikt å endre eller påvirke nasjonal politikk og beslutninger på nasjonalt nivå, og som mottar utenlandsk støtte til dette, rammes. Dette gjelder for eksempel svært mange miljøorganisasjoner og menneskerettighetsorganisasjoner.  Organisasjonene dette gjelder må registrere seg i et nyopprettet register for utenlandske agenter, og vil bli nøye kontrollert av myndighetene.
– Det er få miljøorganisasjoner som ønsker å registrere seg, og hvilke konsekvenser loven kommer til å ha for organisasjonene er foreløpig svært uklart, både når det gjelder de som velger å registrere seg, og de som ikke gjør det, sier Lorentzen.

Langvarig samarbeid

Naturvernforbundet har gjennom mange år samarbeidet med et nettverk av russiske organisasjoner i Nordvest-Russland for å påvirke myndighetene til å stenge ned de eldste og farligste atomreaktorene. På et arrangement i St. Petersburg i begynnelsen av november ble daglig leder i Naturvernforbundets partnerorganisasjon fra Kola Ecological Center (KEC) kontaktet av en mann som ba om et møte, men som ikke ville identifisere seg. Han fortalte at KEC allerede var under oppsyn og ville få problemer med den dersom de ikke trakk seg ut av atomprosjektet.

Gjennom russisk media kommer det også fram at lokale myndigheter og institusjoner over hele Russland allerede jobber proaktivt, trolig for å skremme organisasjonene til å registrere seg i det nye registeret, eller for å avslutte påvirkningsarbeid. KEC vil ikke la seg skremme, og de har også gjort et styrevedtak på at de ikke ønsker å registrere seg i det nye registeret. De jobber for et tryggere miljø på Kola på eget initiativ, og ikke fordi de er påvirket av noen andre til å gjøre det.