Våre prosjekter

Naturvernforbundet samarbeider med lokale miljøorganisasjoner i Russland, Øst-Europa, Kaukasus og Afrika. Prosjektene er støttet av Norad, Utenriksdepartementet, Statens Strålevern, Klima- og miljødepartementet med flere.

1. «EmPOWERing communities» i Afrika (2017-2020)
I Togo, Mosambik og Nigeria jobber vi med tilgang til rene og moderne energiløsninger til en overkommelig pris. Frem til utgangen av 2020 skal 750 000 personer få tilgang til solstrøm og rentbrennende ovner. Allerede det første året har 111 000 fått tilgang. Sammen med våre partnere vil vi hjelpe husholdninger med å spare penger, unngå skadelig røyk og redusere nedhugging av skog.

Her kan du se vår avtale med Norad
Her kan du se en oversikt over våre samarbeidspartnere i Togo, Mosambik og Nigeria

2. Operasjon Dagsverk 2017
I 2017 fikk Naturvernforbundet sammen med Natur og Ungdom tildelt Operasjon Dagsverk til vårt arbeid i Nigeria. Sammen med vår lokale partner Environmental Rights Action og deres ungdomsorganisasjon Young Friends of the Earth Nigeria skal vi gi ungdom i Nigerdeltaet muligheten til å engasjere seg mot forurensning og for en mer miljøvennlig framtid. I Nigeria lever mennesker og natur side om side med oljebrønner og oljeledninger, og Nigerdeltaet er et av verdens mest forurensede områder.

Her kan du lese mer om Operasjon Dagsverk

3. Klimagenerasjonen
Med støtte fra NORAD samarbeider vi med Natur og Ungdom for å engasjere og informere norsk ungdom om klimarettferdighet. Skoleforedrag skal nå 10 000 elever hvert år og engasjement skal skapes gjennom møteplasser og tips til praktisk handling.

Her kan du se vår avtale med Norad

4. Energi og klima i Sentral- og Øst-Europa og Sentral-Asia
Vårt mest omfattende arbeid i denne regionen skjer i Ukraina. Her viser vår lokale partner hvordan skoler og andre offentlige bygg som er rammet av konflikten øst i landet kan repareres med enkle tiltak som både reduserer energiforbruket og bedrer inneklimaet. Andre partnere jobber for en mer klima- og miljøvennlig energisektor i Ukraina, samt med å spre skoleprosjektet SPARE. I Georgia har vi aktiviteter innen praktiske energitiltak samt skoleprosjektet SPARE, mens vår partner Little Earth i Tadsjikistan jobber for å etablere energisentre i fjellområdet Pamir, slik at innbyggerne i landsbyer uten tilgang til strømnettet skal få tilgang til solsystemer for lys og lademuligheter. 

Her finner du nøkkelinformasjon om våre prosjekter i denne regionen

5. Miljøsamarbeid med Russland
Vårt samarbeid med miljøorganisasjoner i Russland har vart i mange år, og lever fortsatt i beste velgående til tross for svært vanskelige arbeidsforhold for våre russiske partnere. Vi samarbeider på tvers av grensen for å styrke miljøvernarbeid i nord, og gjennomfører flere felles prosjekter om tema som vern av viktige naturverdier, redusert miljøbelastning fra næringer som oppdrett og gruvedrift, og for å skape grønne arbeidsplasser. Vi har også et prosjekt der vi samarbeider med russiske partnere for sikker nedleggelse av gamle og farlige atomreaktorer, og for at atomkraften skal erstattes med trygge og miljøvennlige alternativer.

Her kan du finne nøkkelinformasjon om våre prosjekter i Russland

6. Skoleprosjektet SPARE
SPARE gir tusenvis av lærere oppdatert kunnskap og nye metoder for miljøundervisning, mens elever gjør praktiske tiltak for å redusere energibruk på skolen og hjemme. Informasjon til samfunnet rundt er også en viktig del av prosjektet. SPARE videreføres av våre partnere uten prosjektstøtte i Armenia, Aserbajdsjan, Tadsjikistan, Kirgisistan, Kasakhstan, Moldova og Georgia. I Russland støtter vi fortsatt utvikling av SPARE. SPARE gjennomføres som en integrert del av flere av de ovennevnte prosjektene.

Her kan du lese mer om SPARE