Du er her:

Biogass i Oslo imponerer i Tsjekkia

I Tsjekkia bidrar Naturvernforbundet med oppmerksomheten om muligheten redusert utslipp av klimagasser. Vi har plukket ut eksempler fra Norge som løftet fram gode praktiske tiltak.

I rapporten “Liga mistrů: Oslo, Capannori… A co my?” fremheves omdanning av Oslo kommunes satsing på omdanning av matavfall til biogass for bybussene som et fremragende eksempel (sammen med fornybar energi i Italienske Capannori).  To journalister fra Tsjekkia har også vært i Oslo for å rapportere fra biogassanlegget og undervisningsbyggs tiltak for å redusere energibehovet i skolebyggene.  

- Det er fantastisk å kunne vise fram gode forbilder, forteller Peter Nohava i  Hnuti DUHA  (Friends of the Earth)  Som kan også kan fortelle også Tsjekkia må finne bedre måter for behandling av avfall og energi i bygg.  Han håper at eksemplene fra Oslo vil være en inspirasjon til å komme i gang med tilsvarende praktiske tiltak. 

Image

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. www.eeagrants.org

 

Image